شماره های پیشین

دوره 2 - شماره 3(1397)

Investigating the Relationship between Amihud liquidity and Default risk in Tehran Stock Exchange

 Rasool Yarifard - Farnaz Maleki

دانلود مقاله

بررسی رابطه بین فرصت رشد و عدم اطمینان اطلاعاتی در شرکت‌های بورسی زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی

علی قلی زاده آزاد، مهرزاد نوابخش

 دانلود مقاله 

بررسی رابطه مالکیت دولتی، قابلیت اتکای گزارش های سالانه و هزینه های نمایندگی

عزیز گرد، محمد رضا چکاو، ناصر شریفی

دانلود مقاله

بررسی رابطه سن مدیرعامل و خوانایی گزارش های مالی

عزیز گرد، محمد رضا چکاو، محمد جهانشائیان

دانلود مقاله

بررسی تأثیر اظهارنظر حسابرس بر قابلیت اتکای گزارشگرهای سالانه

داود حمزه

دانلود مقاله

شناسنامه نشریه

 • صاحب امتیاز: رضا اعطائی زاده
 • مدیر مسئول: بهاره حسین نژاد ندائی

  ISSN:2645-341X

استخراج به پایگاه های علمی

 

 پایگاه مجلات تخصصی نور

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی

اعضای هیئت تحریریه

سردبیر نشریه:

 • بهاره حسین نژاد ندائی

معاون سردبیر و کارشناس نشریه:

 • رضا اعطائی زاده

اعضای هیئت تحریریه نشریه:

 • حسن همتی
 • محمود همت فر
 • علیرضا فضل زاده
 • علی اسماعیل زاده مقری
 • شادی شاهوردیانی
 • عزت اله بالوئی جامخانه
 • مرتضی خدابین
 • رحمت اله محمدی پور
 • زهرا امیر حسینی

اعضای هیئت داوران نشریه

 • رسول یاری فرد
 • ابوالفضل امان اله نژاد کلخوران
 • موسی احمدی
 • امیر رضا کیقبادی
 • سيد حسين حسيني

عضو مشورتی هیئت تحریریه

 • مصطفی هاشمی تیله نوئی

 

جستجو...