شماره های پیشین

سال سوم، شماره 4، 1398

نقش عوامل موفقیت شرکت‌ها بر انتخاب بهینه سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در شرکت PES

نیما ادیبی زاده، سیمین بنی فاطمی کاشی

دانلود مقاله

تأثیر حاکمیت شرکتی بر چرخه عمر شرکت‌ها

رامین حسینی، دکتر پرویز سعیدی

دانلود مقاله

تاثیر مالکیت نهادی و رقابت بازار محصول بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دکتر مجید مرادی، دکتر مریم صفرپور، عاطفه حیدری دادگر

دانلود مقاله

ارتباط کارایی هیئت‌مدیره و حق‌الزحمه حسابرسی در بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

عبدالرضا شاهنده، اعظم شکری

دانلود مقاله

 

شناسنامه نشریه

 • صاحب امتیاز: رضا اعطائی زاده
 • مدیر مسئول: بهاره حسین نژاد ندائی

  ISSN:2645-341X

استخراج به پایگاه های علمی

 

 پایگاه مجلات تخصصی نور

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی

اعضای هیئت تحریریه

سردبیر نشریه:

 • بهاره حسین نژاد ندائی

معاون سردبیر و کارشناس نشریه:

 • رضا اعطائی زاده

اعضای هیئت تحریریه نشریه:

 • حسن همتی
 • محمود همت فر
 • علیرضا فضل زاده
 • علی اسماعیل زاده مقری
 • شادی شاهوردیانی
 • عزت اله بالوئی جامخانه
 • مرتضی خدابین
 • رحمت اله محمدی پور
 • زهرا امیر حسینی

اعضای هیئت داوران نشریه

 • رسول یاری فرد
 • ابوالفضل امان اله نژاد کلخوران
 • موسی احمدی
 • امیر رضا کیقبادی
 • سيد حسين حسيني

عضو مشورتی هیئت تحریریه

 • مصطفی هاشمی تیله نوئی

 

جستجو...