سال سوم، شماره 4، 1398

نقش عوامل موفقیت شرکت‌ها بر انتخاب بهینه سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در شرکت PES

نیما ادیبی زاده، سیمین بنی فاطمی کاشی

دانلود مقاله

تأثیر حاکمیت شرکتی بر چرخه عمر شرکت‌ها

رامین حسینی، دکتر پرویز سعیدی

دانلود مقاله

تاثیر مالکیت نهادی و رقابت بازار محصول بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دکتر مجید مرادی، دکتر مریم صفرپور، عاطفه حیدری دادگر

دانلود مقاله

ارتباط کارایی هیئت‌مدیره و حق‌الزحمه حسابرسی در بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

عبدالرضا شاهنده، اعظم شکری

دانلود مقاله

 

Enterprise Risk Management and Organizational Performance: Industry Type Matters

بهاره حسین نژاد ندائی، ابوالفضل امان اله نژاد کلخوران

 دانلود مقاله

بررسی تأثیر اخلاق، تجربه و صلاحیت بر تردید حرفه‌ای حسابرس

دکتر سید حسین حسینی، دکتر بهمن بنی‌مهد، محبوبه یکه‌فلاح

دانلود مقاله

رابطه بین مربوط بودن اطلاعات حسابداری با متغیرهای ذاتی شرکت‌ها در صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران

رسول یاری فرد، ساناز سهیلی مجد

دانلود مقاله

ارتباط بین پایداری افشا و آگاهی بخشی سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

رضا نویدیان، مهدی مراد زاده فرد، اعظم شکری

دانلود مقاله

عوامل مؤثر بر ریسک در بورس اوراق بهادار تهران: نقش ارزش فرانشیز و لابی

سید محسن واقفی اسفیدانی، زهرا امیرحسینی

دانلود مقاله

تأثیر دوره تصدی حسابرس بر رابطه استرس کاری و کیفیت حسابرسی: شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

افسانه توانگر، پریناز کوزه گر، مریم نجفی

دانلود مقاله

 

بررسی ارتباط افشای داوطلبانه جریان نقدی و پیش بینی ارزش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران

یداله تاری وردی، پریناز کوزه گر

 دانلود مقاله